Ένας σημαντικότατος χειρισμός, για να αυξηθεί η έκταση του γόνου και να αναπτυχθούν τα μελίσσια, στον πρώτο όροφο. Απο την beezeus…

Πρίν δείτε το βίντεο…
ΠΡΟΣΟΧΗ Ένας χειρισμός που μπορεί να εφαρμοστεί σε μονοπατους γονους στο μελισσι. Στα πρώτα λεπτά (0:00 – 2:36) δείχνουμε σε τι μελισσοσμηνος μπορούμε να κάνουμε αναστροφη και πως. Από το 2:36 και έπειτα φενεται σε ένα άλλο μελισσι που είχε γίνει η εφαρμογή της αναδιάταξης πως έγινε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! δεν κάνουμε αλόγιστη περιστροφή πλαισίων όπως να ναι (πχ ένα παρά ένα) ο χειρισμός πρέπει να γίνετε σύμφωνα με τη δυναμικότατα του μελισσοσμηνους και να έχουμε υπόψιν μας να μην κρυώσουμε τους γόνους . Το τελευταίο πλαίσιο μετά το γόνο δεν το αναστρέφουμε γιατί απομακρύνουμε της γύρες από το γόνο, επίσης το τελευταίο πλαίσιο του γόνου δεν το αναστρέφουμε γιατί αν είναι μόνο από την εσωτερική μεριά γυρνώντας το το απομακρύνουμε από τους άλλους γόνους με αποτέλεσμα το μελίσσι να δυσκολευτεί να κρατήσει της θερμοκρασίες του γόνου στης ανοιξιάτικες θερμοκρασίες .

Πηγή www.beezeusblog.com

Source link