καλή χρονιά και χρόνια πολλά!
ο τίτλος του τραγουδιού ας είναι το έναυσμα  για εσωτερική και εξωτερική αναγέννηση σε όλους μας!
Οι καταστάσεις το απαιτούν!
Έχουμε αγώνα και μάλιστα σκληρό.
καλό αγώνα!!!Source link