Δυο τμήματα κόντρα πλακέ σημύδα Λετονίας πάχους 15mm   με πλάτος 100mm και μήκος 340mm                                                                                                                                                         

Δυο τμήματα κόντρα πλακέ σημύδα Λετονίας πάχους 15mm   με πλάτος 80mm και μήκος 338mm                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            

 Δύο
τμήματα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 508mm

                                               

 
Ένα τμήμα πηχάκι  από έλατο 20mm X
20mm μήκους 300mm 

                        
                      

 Δύο τμήματα
δοκαράκι από έλατο 40mm X 40mm με μήκος 520mm

                                      

Ένα
πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 
383mm , 

                                                          

 έλασμα διάτρητο τύπου Ντεπλουαγέ 378 Χ 220mm  για την σήτα και                                                                      

τμήμα κόντρα πλακέ 190 Χ 470mm πάχους 5mm
για το συρτάρι της βάσης.               

ξυλόβιδες 35Χ3,5mm
και 35Χ3,0mm ,κόλλα
ακρυλική ,δίχαλα 35 και 8mm,  

                         
Όλες ο εργασίες για την κατασκευή μιας ανοιχτής  βάσης 8 πλαισίων από τμήματα   κόντρα πλακέ 15mm και 
πηχάκι 20 Χ 20mm  είναι πανομοιότυπες με αυτές για την
κατασκευή ανοιχτής  βάσης 10 πλαισίων Β.1.9.
Αυτό που αλλάζει είναι οι διαστάσεις των υλικών , για
οικονομία χώρου στην συνέχεια θα παρατίθενται 
τα στάδια και τα σχέδια κάθε εργασίας.
Προετοιμασία:

Συναρμολόγηση:

Μια σχετικά εύκολη αλλά πολύ 
σταθερή κατασκευή αν προσέξουμε τις συνδέσεις των τμημάτων , με άνοιγμα
που δεν επιβαρύνει την σταθερότητα της και μπορεί να ολοκληρωθεί με την
χρήση  ενός επαναφορτιζόμενου
δραπανοκατσάβιδου ή ενός καρφωτικού αν προμηθευτούμε τα τμήματα έτοιμα και την
χρήση μιας γωνιασμένης επιφάνειας.
Δεν παύει όμως να χρειάζεται προσοχή στις ενώσεις ή στην
χρήση εργαλείων, ιδιαίτερα  του
καρφωτικού που εύκολα μπορεί να μας τραυματίσει αν δεν προσέξουμε .
Το πλαϊνό προφίλ  της
κατασκευής πρέπει να λειανθεί με επιμέλεια και οι δύο ξεχωριστές επιφάνειες να
γίνουν μια ενιαία για την αποφυγή του 
κινδύνου εισροής νερού .
Είναι μια οικονομικότερη εκδοχή στην χρήση του κόντρα πλακέ
θαλάσσης Λετονίας στις βάσεις των κυψελών .
 Από ένα φύλλο κόντρα
πλακέ 1250mm X
2500mm θα
προκύψουν  14  επιφάνειες        538mm X 340mm
(14 βάσεις) ενώ θα μπορούσαν να προκύψουν στοιχεία για περίπου 20 βάσεις
τέτοιου τύπου. 

Καλά Χριστούγεννα Source link