Δυο τμήματα τάβλα ελάτης πάχους 20mm   με πλάτος 100mm και μήκος 340mm                                                                                                                                                       

Δυο
τμήματα τάβλα ελάτης πάχους 20mm   με
πλάτος 80mm και μήκος 338mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Δύο τμήματα πηχάκι από
έλατο 20mm X 20mm μήκους 508mm 

                                              

 
Ένα τμήμα πηχάκι  από έλατο 20mm X
20mm μήκους 300mm

                                                 

Δύο τμήματα δοκαράκι από έλατο 35mm X 40mm με μήκος 520mm

                                     

Ένα
πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 
310mm ,

                                                           

 έλασμα διάτρητο τύπου Ντεπλουαγέ 378 Χ 220mm  για την σήτα και                                                                       

τμήμα
κόντρα πλακέ 190 Χ 470mm
πάχους 5mm για το
συρτάρι της βάσης.               

ξυλόβιδες 35Χ3,5mm
και 35Χ3,0mm ,κόλλα
ακρυλική ,δίχαλα 35 και 8mm,                          
Κι εδώ η εργασίες και τα βήματα της κατασκευής είναι ίδια με
την 
Β.1.10
.  Ανοιχτή βάση κυψέλης
10 πλαισίων από τμήματα κόντρα πλακέ 15mm και 
πηχάκι 20 Χ 20mm , αυτό που αλλάζει είναι τα υλικά , οι διαστάσεις των
υλικών και το ύψος των ποδιών.
Προετοιμασία:
Στο ένα  τμήμα από
τάβλα ελάτης 20mm με πλάτος 100mm και μήκος 340mm ,   θα αφαιρέσουμε με γωνία 45ο  ένα
τμήμα 10mm X 10mm κατά μήκος της μίας πλευράς του  διάστασης 
340mm,  για να ορίσουμε την σανίδα
πτήσης  (σχέδιο).

Στα δύο δοκαράκια 
35Χ40mm με μήκος 520mm όπως και στις προηγούμενες βάσεις , θα
αφαιρέσουμε εάν επιθυμούμε , ένα τμήμα 10Χ10mm με γωνία 45ο , δημιουργώντας ένα
φάλτσο στην πλευρά που θα έρχεται σε επαφή με το έδαφος .

Στην απέναντι της πλευρά 
, αυτήν που θα εφάπτεται της βάσης θα αφαιρέσουμε κατά μήκος των 520mm
τμήμα ξύλου 8 Χ 8mm προκειμένου να δημιουργήσουμε τα σημεία που θα στηρίζετε
και θα σύρετε το συρτάρι της βάσης (σχέδιο) 
.   
Επόμενη εργασία είναι η κατεργασία του τμήματος από πηχάκι
20Χ20mm που προορίζετε για την είσοδο . Το τμήμα αυτό μήκους 383mm , αφού
επιλέξουμε το μήκος του ανοίγματος που επιθυμούμε να έχει η είσοδός , θα το
κόψουμε με γωνία 45ο δημιουργώντας τα τρία μέρη της εισόδου , δύο σταθερά κι
ένα κινητό .
Το αρχικό μήκος του τμήματος ήταν 383mm , μετά την κοπή τα
τρία τμήματα που θα σχηματιστούν θα έχουν συνολικό μήκος 373mm , όσο το
εσωτερικό πλάτος  της βάσης .

Συναρμολόγηση:
Για την συναρμολόγηση των τμημάτων  θα επιστρατεύσουμε την γωνιάστρα ή
καλύμπρα,  μια καθαρή  επιφάνια εργασίας . 

Σε αυτήν θα τοποθετήσουμε πρώτα τα τμήματα  τάβλα ελάτης 
σαν να ήταν μια ενιαία επιφάνεια 
,  εφαρμόζοντας τα στις
γωνίες  από αλουμίνιο .

Θα ξεκινήσουμε την σύνδεση των τμημάτων  από μία 
πλαϊνή πλευρά της βάσης που αποτελείται από τρία τμήματα . Προσέχοντας
την καλή εφαρμογή  των τμημάτων  με την γωνιά από αλουμίνιο,  θα τοποθετήσουμε επάνω σε αυτά  το τμήμα από πηχάκι με μήκος 508mm ,έχοντας πρώτα  τοποθετήσει κόλλα κρυσταλλική στις
επιφάνειες  που θα ενωθούν.  
Με το ένα χέρι μας να κρατά το καρφωτικό και το άλλο μας
χέρι να πιέζει τα τμήματα και το πηχάκι προς την αλουμινογωνία προκειμένου να
έρθουν όλα σε μια ευθεία μεταξύ τους , ξεκινά το κάρφωμα και η σύνδεση των
τμημάτων. 

 Επειδή το πηχάκι θα ενώσει τα τμήματα  από κόντρα πλακέ μεταξύ τους και σε μια
ευθεία , θα πρέπει να δώσουμε προσοχή και να καρφώσουμε το πηχάκι σταθερά και
δυνατά  με κάθε τμήμα ξεχωριστά  .

Στα παρακάτω σχέδια , εικονίζονται οι θέσεις των δίχαλων ή
των βιδών σε αντιστοιχία με το κάθε τμήμα ξεχωριστά . Στο πίσω τμήμα μήκους 100mm τοποθετούμε δύο συνδέσμους
, στο επόμενο με μήκος 338mm
πέντε και στο τρίτο , μήκους 100mm αλλά με μήκος επαφής των δύο επιφανειών 70mm δύο
(σχέδια).

 Η Ίδια εργασία επαναλαμβάνεται και στην πίσω πλευρά της
βάσης  δίνοντας πάντα προσοχή στην καλή
εφαρμογή των τμημάτων μεταξύ τους αλλά και με τις δύο γωνίες –οδηγούς από
αλουμίνιο .  Οι  θέσεις των δίχαλων – βιδών  φαίνονται στο πιο κάτω σχέδιο

( Οι γωνίες από αλουμίνιο θα κρατήσουν την βάση που
κατασκευάζουμε καλά γωνιασμένη με γωνία 90ο για να συνδέεται άριστα
με τους ορόφους που θα φτιάξουμε στο μέλλον .Στις προηγούμενες κατασκευές
βάσεων δεν ανησυχούσαμε για το γώνιασμα των βάσεων γιατί τα τμήματα ήταν
ολόκληρα και γωνιασμένα από το ξυλουργείο που μας προμήθευσε .  )
Σειρά έχει η σύνδεση των 
τμημάτων του δεύτερου πλαϊνού της βάσης 
και για να γίνει σωστά η εφαρμογή των επιφανειών θα πρέπει να
μετακινήσουμε την βάση , έτσι ώστε στις γωνίες από αλουμίνιο να εφάπτονται τώρα
η πίσω πλευρά και δεύτερη πλαϊνή (η ασύνδετη έως τώρα ). Οι θέσεις των δίχαλων
– βιδών είναι όπως και προηγουμένως.
Τα πόδια της βάσης θα τοποθετηθούν όπως πάντα σε απόσταση 40mm από τις  πλαϊνές 
πλευρές  και θα εφάπτονται  της πίσω πλευράς . 
Η σύνδεσή  των ποδιών
με τα τμήματα της βάσης θα γίνει σχεδόν όπως πριν με τα πηχάκια , θα βιδώσουμε
(χωρίς χρήση κόλλας) κάθε τμήμα της βάσης με τουλάχιστον δύο βίδες με το κάθε
πόδι . Ξεκινώντας  εσωτερικά κι από το πίσω
μέρος , σε απόσταση 40mm
από το πλαϊνό  πηχάκι θα ορίσουμε μία
ευθεία σε όλο το μήκος εσωτερικά της βάσης .
Στην ευθεία αυτή και σε απόσταση 20mm από το πίσω πηχάκι θα ορίσουμε το
πρώτο σημείο απ όπου θα περάσει η πρώτη βίδα 3,5Χ35 mm , η δεύτερη σε 30mm από την πρώτη,  η τρίτη σε 60mm από την δεύτερη , οι 4τη -5τη -6τη σε
απόσταση περίπου 92,5mm
μεταξύ τους .( Επόμενα σχέδια)

Η έβδομη βίδα θα περάσει από την ευθεία (προηγούμενες
βάσεις) , επάνω στο εμπρός τμήμα από κόντρα πλακέ προς το πόδι της βάσης , σε
απόσταση 60mm από την
προηγούμενη (6τη βίδα) και 30mm
από την αρχή του τρίτου τμήματος . 

Η όγδοη και τελευταία βίδα ορίζεται σε
απόσταση 30mm από την
έβδομη προς την σανίδα πτήσεως . Η τελευταία βίδα θα καλυφθεί  από το πηχάκι της εισόδου στην συνέχεια.
(σχέδιο) 

Η σύνδεση των τμημάτων από κόντρα πλακέ με τα πηχάκια  και τα πόδια της βάσης πρέπει να γίνει με
επιμέλεια και προσοχή . Είναι μια σύνδεση εννέα στοιχείων που θα στηρίζουν για
χρόνια κάποια από τις κυψέλες μας .
( Ίσως η περιγραφή να κουράζει και να γίνεται δυσνόητη αλλά
τα σχέδια δείχνουν καλύτερα τις εργασίες)

Τα πηχάκια της εισόδου θα τοποθετηθούν όπως σε κάθε βάση έως
τώρα , οι βίδες που θα τα συνδέσουν με την βάση θα πρέπει να περνούν στα σημεία
που δείχνει το πιο κάτω σχέδιο (30mm από κάθε άκρη ) γιατί από κάτω τους και σε απόσταση 40mm από τα πλαϊνά πηχάκια
«κρύβονται» οι βίδες που συνδέουν τα πόδια με την βάση .

Η τοποθέτηση της σήτας στην βάση έχει σειρά , η οποία έχει
διαστάσεις 378 Χ 293mm  για να καλύπτει
το άνοιγμα κατά 20mm από κάθε πλευρά . 

Η τοποθέτηση της θα γίνει με το
καρφωτικό χρησιμοποιώντας 3,5 ή 1,8mm δίχαλα στα σημεία πάνω από τα πόδια αλλά
με 8mm δίχαλα εκεί που το πάχος είναι μόνο τα 15mm του κόντρα πλακέ.

Το συρτάρι διαστάσεων 470mm X 220mm  είναι το τελευταίο κομμάτι της ανοιχτής βάσης
, σύρεται στην θέση του από την εμπρός ή και την πίσω πλευρά της βάσης .         

Μια σχετικά εύκολή αλλά πολύ 
σταθερή κατασκευή αν προσέξουμε τις συνδέσεις των τμημάτων , με άνοιγμα
που δεν επιβαρύνει την σταθερότητα της και μπορεί να ολοκληρωθεί με την
χρήση  ενός επαναφορτιζόμενου
δραπανοκατσάβιδου ή ενός καρφωτικού αν προμηθευτούμε τα τμήματα έτοιμα και την
χρήση μιας γωνιασμένης επιφάνειας. Δεν παύει όμως να χρειάζεται προσοχή στις
ενώσεις ή στην χρήση εργαλείων, ιδιαίτερα 
του καρφωτικού που εύκολα μπορεί να μας τραυματίσει αν δεν προσέξουμε .
Το πλαϊνό προφίλ  της
κατασκευής πρέπει να λειανθεί με επιμέλεια και οι τρις  ξεχωριστές επιφάνειες να γίνουν μια ενιαία
για την αποφυγή του  κινδύνου εισροής
νερού  μετά την βαφή.
Είναι μια οικονομικότερη εκδοχή από στην χρήση  κόντρα πλακέ θαλάσσης Λετονίας στις βάσεις
των κυψελών .
Προσωπικά , κατασκευάζω και χρησιμοποιώ  τέτοιες βάσεις για τις κυψέλες μου χωρίς
κανένα πρόβλημα τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια .Source link