Ένα τμήμα κόντρα πλακέ σημύδα Λετονίας πάχους 15mm   με πλάτος 393mm και μήκος 528mm
    
Δύο
τμήματα δοκαράκι από έλατο 35mm X 20mm μήκους 520mm
                                              
 Ένα τμήμα δοκαράκι  από έλατο 35mm X 20mm μήκους 420mm
                                                
 Δύο τμήματα δοκαράκι από έλατο 40mm X 40mm με μήκος 520mm
                                            
 Ένα
πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους  383mm ,
                                                              
 ξυλόβιδες 35Χ3,5mm
και 35Χ3,0mm
                                                                                             
 κόλλα ακρυλική ,δίχαλα 35 και 8mm,
                                                                                         
 έλασμα
διάτρητο τύπου Ντεπλουαγέ 388 Χ 273mm 
για την σήτα και

τμήμα κόντρα πλακέ 247Χ 470mm πάχους 5mm
για το συρτάρι της βάσης.

Προετοιμασία:
Στο τμήμα από κόντρα
πλακέ πάχους 15mm θα
αφαιρέσουμε με ένα ρούτερ ένα τμήμα 7mm X 7mm κατά μήκος της μίας πλευράς του  , διάστασης 
393mm,  για να ορίσουμε την σανίδα πτήσης  (σχέδιο).
Στην συνέχεια θα τοποθετήσουμε τα τμήμα κόντρα πλακέ ανάποδα
στον πάγκο εργασίας και στην κάτω πλευρά του πια θα χαράξουμε τέσσερις ευθείες
. Οι δύο πρώτες θα απέχουν από τις δύο πλαϊνές πλευρές του 80mm η κάθε μια , η τρίτη 70mm από την πίσω πλευρά και η
τέταρτη 110mm από
την  μπροστινή πλευρά , αυτήν που
κατεργαστήκαμε λίγο πρίν (σχέδιο) 

Στα σημεία που οι ευθείες τέμνονται θα ξετρυπήσουμε με ένα
τρυπάνι 8mm (Ξετρυπάμε
πάντα επάνω σε άλλο ξύλο για να μην δημιουργήσουμε σκλήθρες ) .
Στις τρύπες που δημιουργήσαμε τοποθετούμε την λάμα της σέγας
και κόβουμε με προσοχή την ξύλινη επιφάνεια στις ευθείες που έχουμε χαράξει
,κινούμενοι από τρύπα σε τρύπα έως να αφαιρέσουμε το τμήμα μεταξύ των ευθειών
(σχέδιο).

 Με τον τρόπο αυτό δημιουργήσαμε το άνοιγμα της βάσης , το
οποίο έχει διαστάσεις 348mmΧ233mm . Το άνοιγμα αυτό αντιστοιχεί
περίπου στα  έξι κεντρικά πλαίσια του
ορόφου που θα δεχτεί η βάση. (37,3mm Χ 6 = 223,8mm)

Τα τρία δοκαράκια από έλατο διαστάσεων 35mm x 20mm θα τα
κατεργαστούμε κι αυτά με το ρούτερ προκειμένου να αφαιρέσουμε επιφάνεια 10mm X
15mm.

Η εργασία περιγράφετε με λεπτομέρειες στην προηγούμενη βάση Β.1.1 , για
οικονομία χώρου εδώ εικονίζονται τα σχέδια .

    Στα δύο
δοκαράκια  40Χ40mm με μήκος 520mm , θα αφαιρέσουμε εάν επιθυμούμε , ένα
τμήμα 10Χ10mm με γωνία
45ο , δημιουργώντας ένα φάλτσο στην πλευρά που θα έρχεται σε επαφή
με το έδαφος .

Στην απέναντι της πλευρά 
, αυτήν που θα εφάπτεται της βάσης θα αφαιρέσουμε κατά μήκος των 520mm τμήμα ξύλου 8 Χ 8mm προκειμένου να
δημιουργήσουμε τα σημεία που θα στηρίζετε και θα σύρετε το συρτάρι της βάσης
(σχέδιο)  .   

 Τελευταία εργασία στην προετοιμασία των τμημάτων της βάσης
είναι η κατεργασία του τμήματος από πηχάκι 20Χ20mm που προορίζετε για την είσοδο . (
όπως και πριν , βλέπε Β.1.1.)
Συναρμολόγηση:
Σε αυτήν την βάση θα ξεκινήσουμε συνδέοντας πρώτα τα πόδια
με το τμήμα από κόντρα πλακέ , αφήνοντας τα πόδια να εξέχουν του τμήματος κατά
10mm στο πίσω μέρος
(σχέδιο).
Σε απόσταση 60mm από τα πλαϊνά του τμήματος 
θα χαράξουμε μια ευθεία σε όλο το μήκος του , ορίζοντας την απόσταση
στην οποία θα τοποθετήσουμε τις βίδες. 
Τα σημεία που θα περάσουν οι βίδες από την επιφάνια του κόντρα πλακέ
προς τα πόδια θα τα ορίσουμε τοποθετώντας το πρώτο σε απόσταση 30mm  από το πίσω μέρος και το τελευταίο 43mm από την αρχή της φρέζας
στο εμπρός μέρος . 
Τα υπόλοιπα σημεία θα ορίσει ο αριθμός των βιδών που θα
τοποθετήσουμε , αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε συνολικά πέντε βίδες η απόσταση
μεταξύ των υπολοίπων σημείων θα είναι 112mm (σχέδιο) , αν επιθυμούμε έξι βίδες θα είναι περίπου 90mm.

Σειρά έχει η τοποθέτηση των πλαϊνών και του πίσω τμήματος
από δοκαράκι αρχικής διάστασης 35mm X 20mm που κατεργαστήκαμε νωρίτερα  και περιγράφετε αναλυτικά στην βάση Β.1.1

Η σύνδεση των τμημάτων θα γίνει με το καρφωτικό ( αέρος ή
ηλεκτρικό ) πάνω σε μια ευθεία που θα χαράξουμε και χρησιμοποιώντας δίχαλα
μήκους 35mm και κόλλα , προσέχοντας την ασφάλεια μας.   

Επόμενη  εργασία
είναι  η τοποθέτηση των πλαϊνών τμημάτων
της εισόδου στην βάση και το βίδωμα τους στην επιφάνεια από κόντρα πλακέ . Στην
τοποθέτηση αυτών θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε 
στην ευθεία τα τμήματα της εισόδου μια τυχαία ευθύγραμμη πήχη η οποία θα
ακουμπά στα ήδη καρφωμένα πλαϊνά της βάσης (βλέπε Β.1.1).

Τα πλαϊνά της εισόδου τμήματα θα τοποθετηθούν στην βάση με
κόλλα και βίδες 30Χ35mm
αφού πρώτα ξετρυπήσουμε τα τμήματα σε σημεία που απέχουν 20mm από το ίσιο  άκρο και 30mm από το άκρο με γωνία 45ο  (βλέπε Β.1.1).

 Η τοποθέτηση της
σήτας στην βάση έχει σειρά , η οποία έχει διαστάσεις 388 Χ 273mm 
για να καλύπτει το άνοιγμα κατά 20mm από κάθε πλευρά . 

Η τοποθέτηση της θα γίνει με το καρφωτικό
χρησιμοποιώντας 3,5 ή 1,8mm
δίχαλα στα σημεία πάνω από τα πόδια αλλά με 8mm δίχαλα εκεί που το πάχος είναι μόνο τα 15mm του κόντρα πλακέ.

                          Η εναπόθεση του συρταριού στην θέση του είναι η τελευταία
εργασία .

Στο συρτάρι θα μας βοηθούσε πολύ, αν σε απόσταση 50mm από την εμπρός πλευρά του
κατασκευάζαμε μια θέση- τρύπα  16 με 20mm , για να μπορούμε να το
πιάσουμε από εκεί στην περίπτωση που αυτό κόλληση και δεν σύρετε εύκολα.
Μια βάση στιβαρή κι εύκολη στην κατασκευή , με άνοιγμα που
δεν επιβαρύνει την σταθερότητα της .Source link