Ένα τμήμα κόντρα πλακέ σημύδα Λετονίας πάχους 15mm   με πλάτος 340mm και μήκος 538mm

                                                                                                                                                             
Δύο τμήματα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 508mm

                                               

Ένα τμήμα
πηχάκι  από έλατο 20mm X 20mm μήκους
300mm    

                                             

Δύο τμήματα δοκαράκι από έλατο 40mm X 40mm με μήκος 520mm  

                                   

Ένα
πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 
310mm ,  

                                                          

έλασμα διάτρητο398 Χ 220mm  για
την σήτα και                                                                      

τμήμα κόντρα πλακέ 192 Χ 470mm πάχους 5mm
για το συρτάρι της βάσης.               

ξυλόβιδες 35Χ3,5mm
και 35Χ3,0mm ,κόλλα
ακρυλική ,δίχαλα 35 και 8mm,                          
Όλες ο εργασίες για την κατασκευή μιας ανοιχτής  βάσης 8 πλαισίων από ενιαία επιφάνεια  κόντρα πλακέ 15mm και 
πηχάκι 20 Χ 20mm  είναι πανομοιότυπες
με αυτές για την κατασκευή ανοιχτής 
βάσης 10 πλαισίων Β.1.6.
Αυτό που αλλάζει είναι οι διαστάσεις των υλικών , για
οικονομία χώρου στην συνέχεια θα παρατίθενται 
τα στάδια και τα σχέδια κάθε εργασίας.
Προετοιμασία:

Άνοιγμα της βάσης 358mmΧ180mm

Συναρμολόγηση:

                            Δίχαλα                                                                                                                                                                                                
                    Source link