Μια βάση ανοιχτή για κυψέλη δέκα πλαισίων     (Β.1.13.) 
με δύο εισόδους 

Έναν
όροφο δέκα πλαισίων από τάβλες ελάτης   
(Β.2.1.)     

                                                          

Ένα καπάκι κυψέλης δέκα πλαισίων τύπου Αυστραλίας  (Β.3.1.)   
                                              

ή
ένα εξωτερικό καπάκι  (Β.3.6.)       

                                                                                                   

Ένα πηχάκι ελάτης 20 Χ 20mm
με μήκος 468mm 

                                                                              

 Ένα
τμήμα κόντρα πλακέ θαλλάσης από Σημύδα Λετονίας πάχους  9mm με διαστάσεις     482
Χ 270mm           

Προετοιμασία :
Στο πηχάκι από ξύλο ελάτης θα δημιουργήσουμε δύο τρύπες 3mm  σε απόσταση 30mm από τις δύο άκρες του (σχέδιο).               
Αφού το ξετρυπήσουμε θα το τοποθετήσουμε στο εσωτερικό της
βάσης και θα το βιδώσουμε με βίδες 3,5 Χ 35mm στην μέση του πλάτους της βάσης , θα απέχει  δηλαδή 176,5mm από κάθε πλαϊνό της βάσης (σχέδιο).
Αν ο όροφος είναι ήδη κατασκευασμένος θα αφαιρέσουμε από
αυτόν το έλασμα που βρίσκετε στις θέσεις των κηρηθροφορέων . Στην μέση του
πλάτους των τμημάτων των κηρηθροφορέων , με την βοήθεια ενός ρούτερ θα
αφαιρέσουμε επιφάνεια 223 Χ 10mm
κινούμενοι κάθετα από τους κηρηθροφορείς προς την βάση του ορόφου (σχήμα) .

Με την αφαίρεση επιφάνειας που πραγματοποιήσαμε , χωρίσαμε
τον κηρηθροφορέα σε δύο ίσα μεταξύ τους τμήματα (δύο νέους κηρηθροφορείς)
πλάτους 181,5 mm .                    

Θα τοποθετήσουμε ξανά τα
ελάσματα , προσαρμοσμένα στα νέα μέτρα .

Το τμήμα από κ-π πάχους 9mm προορίζεται να γίνει το διαχωριστικό μεταξύ των  δύο νέων διαμερισμάτων και θα αφαιρέσουμε από
αυτό δύο επιφάνειες 30 X
27mm στην μία πλευρά
του μήκους του , των 482mm
, προκειμένου να μην εμποδίζει το καπάκι τύπου Αυστραλίας να κλείνει (επόμενα
σχέδια) .  

Το κάθετο 
διαχωριστικό που κατασκευάσαμε , έχει στα άκρα του το ύψος του ορόφου
για να επιτρέπει στο καπάκι τύπου Αυστραλίας 
να κλείνει  και εσωτερικά ( 30mm από τα άκρα) έχει ύψος λίγο
μεγαλύτερο για να ορίζει την μια πλευρά των οριζόντιων διαχωριστικών που θα
κατασκευάσουμε στην συνέχεια . Έχει διαστάσεις λίγα χιλιοστά μικρότερες των
ανοιγμάτων που εισχωρεί για να μπορεί να μετακινείται εντός αυτών . Στο κάτω
μέρος του εδράζεται στο πηχάκι που τοποθετήσαμε αρχικά .   

Μετά την «επέμβαση» 
που κάναμε στον όροφο της κυψέλης και την τοποθέτηση του διαχωριστικού ,
ο χώρος των πλαισίων είναι πλέον μικρότερος κατά 4,5mm 
(9mm/2) για κάθε
διαμέρισμα. Αν όμως υπολογίσουμε πως κάθε πλαίσιο έχει πλάτος 3,5mm ,τα πέντε θα έχουν  συνολικό πλάτος  175mm δηλαδή το συνολικό πλάτος των πλαισίων θα είναι 6,5mm μικρότερο από το πλάτος
181,5mm του κάθε  διαμερίσματος .

Για να εξασφαλίσουμε την στεγανότητα μεταξύ των δύο
διαμερισμάτων θα πρέπει να τοποθετήσουμε ένα οριζόντιο διαχωριστικό επάνω σε
κάθε ομάδα πλαισίων του κάθε διαμερίσματος . Το οριζόντιο διαχωριστικό μπορεί
να έχει πολλές μορφές , από ένα τμήμα κόντρα πλακέ 6mm πάχους και διαστάσεων 202,5 Χ 508mm που θα τοποθετηθεί ακριβός
επάνω στα πλαίσια ή την μορφή ενός τροφοδότη – διαχωριστικού με τις ίδιες
διαστάσεις , την κατασκευή του οποίου θα δούμε πιο κάτω .

Όποια μορφή κι αν έχει το οριζόντιο διαχωριστικό θα πρέπει
να μας εξασφαλίζει στεγανότητα οσμών και μελισσών μεταξύ των δύο διαμερισμάτων.

Τέτοιου είδους κατασκευές 
χρησιμοποιούνται για την δημιουργία παραφυάδων , την διατήρηση  βασιλισσών και την διαχείμαση μικρών σε
μέγεθος αποικιών .
 Το κινητό κάθετο
διάφραγμα επιτρέπει την χρησιμοποίηση της κυψέλης και σαν κυψέλη δέκα πλαισίων
παρέχοντας μας ένα εργαλείο διπλής χρήσης .
Χρησιμοποιώντας οριζόντια διαχωρίστηκα όμοια με αυτά του
παραπάνω σχήματος ( με κ-π 6mm)
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως κάλυμμα της κυψέλης το καπάκι τύπου
Αυστραλίας.  Source link