ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

 Ανακοινώνεται ότι μετά από επιθυμία του Μελισσοκομικού
Συλλόγου Λάρισας και τις απαραίτητες ενέργειες του 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας,
εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης / Υπουργείου Παιδείας, η
λειτουργία της ειδικότητας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ» διάρκειας τεσσάρων (4)
Εξαμήνων Κατάρτισης + 1 Εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης, για αποφοίτους όλων των
τύπων Λυκείων.

Όσοι εκπαιδευτές πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και
ενδιαφέρονται να διδάξουν στην παραπάνω ειδικότητα παρακαλούνται να υποβάλλουν
ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(https://www.inedivim.gr) (διαδικασία αίτησης και δικαιολογητικά περιγράφονται
στην ιστοσελίδα), μέχρι 24/08/2018 ώρα 15:00
Για τους ενδιαφερόμενους καταρτιζόμενους θα υπάρξει νέα
ενημέρωση του Συλλόγου για την υποβολή της αίτησης επιλογής όταν ανακοινωθεί
από το Υπουργείο Παιδείας.
1) Μελισσοκομικός Σύλλογος Λάρισας : 2410533306 (Τετάρτη
09:00-13:00) και

2)
Γραμματεία 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας : 2410619752-3 (από 16 Αυγούστου)Source link