ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Ανακοινώνεται ότι μετά από επιθυμία του Μελισσοκομικού
Συλλόγου Λάρισας και τις απαραίτητες ενέργειες του 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας,
εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης / Υπουργείου Παιδείας, η
λειτουργία της ειδικότητας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ» διάρκειας τεσσάρων (4)
Εξαμήνων Κατάρτισης + 1 Εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης, για αποφοίτους όλων των
τύπων Λυκείων (ανεξαρτήτως ηλικίας- τα τμήματα είναι απογευματινά).
Όσοι καταρτιζόμενοι ενδιαφέρονται να επιλεγούν και να
φοιτήσουν στην παραπάνω ειδικότητα παρακαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική
αίτηση στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (https://diek.it.minedu.gov.gr) (διαδικασία αίτησης και δικαιολογητικά
περιγράφονται στην ιστοσελίδα), μέχρι 04/09/2018 ώρα 15:00
1) Μελισσοκομικός Σύλλογος Λάρισας : 2410533306 (Τετάρτη
09:00-13:00) και
2) Γραμματεία 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας : 2410619752-3 –
2410670144Source link