Κατασκευή μπεν – μαρί για έξι (6) δοχεία μελιού
για το ξεπάγωμα κρυσταλλωμένων μελιών ή την ανάμιξη τους ….Source link