Σε αυτό το Video  ο Μόσχος Ντιώνιας μας μιλάει για βασικές αρχές των προβλημάτων που δημιουργούνται από το κλείσιμο τις πόρτας από το χιόνι είτε από άλλη αιτία.
Πολύτιμες  γνώσεις που μοιράζεται μαζί μας.

Αν θέλετε να δείτε και το μέρος (Β) πατήστε από κάτω:Source link