Σε αυτό το video ο Μόσχος μας μιλάει για βελτιώσεις που μπορούμε να κάνουμε από καινούργια δεδομένα που προκύπτουν.
Ερωτήματα που δημιουργούνται όπως: Γιατί δεν είναι όλες οι βασίλισσες στα πηχάκια ίδιες,από μελίσσι σε μελίσσι;Πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η ποιότητα του Βασιλικού πολτού;

Η πολυχρωμία της γύρη (χρόνο προγενέστερο της Βασιλοτροφίας) αλλά και η ποιότητα της τι ρόλο παίζει;

Δείτε επίσης:Source link