Μία νέα μελέτη από το Χημείο Λαμίας αποδεικνύει τον θρεπτικό πλούτο που περιέχεται στο μέλι. Πέρα από σάκχαρα, ένζυμα, οργανικά οξέα, βιταμίνες, πρωτείνες και ιχνοστοιχεία το μέλι περιέχει και φαινολικές ενώσεις.

Οι φαινολικές ενώσεις είναι μια χημικά ετερογενής ομάδα, με περίπου 10.000 ενώσεις, οι οποίες ομαδοποιούνται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τη βασική χημική δομή τους. Αυτές μπορεί να χωριστούν στα μη φλαβονοειδή και στα φλαβονοειδή (φλαβόνες, φλαβονόλες, φλαβανόνες, φλαβανόλες, ανθοκυανιδίνη, ισοφλαβόνες και χαλκόνες)

Τα φαινολικά οξέα αποτελούν μια σημαντική κατηγορία φαινολικών ενώσεων με βιοδραστικές λειτουργίες που συνήθως απαντώνται στα φυτικά προϊόντα και τα τρόφιμα. Είναι ενώσεις που ενεργούν ως αντιοξειδωτικά, εξαλείφοντας τις ελεύθερες ρίζες και μειώνοντας την οξείδωση. Μπορούν να χωριστούν σε δύο υπο-ομάδες σύμφωνα με το τη δομή τους: τα υδροξυβενζοϊκά και υδροξυκινναμικά οξέα.

Διάφοροι συγγραφείς έχουν μελετήσει το προφίλ των φαινολικών ενώσεων στο μέλι. Βρήκαν ανάμεσα σε άλλα βανιλικό οξύ, καφεϊκό οξύ, συγγενικό οξύ, φερουλικό οξύ, κβερκετίνη, καμπεφερόλη, μυριστίνη, γαλλικό οξύ, εσκερετίνη, βενζοϊκό οξύ και άλλα.Source link