Η περίοδος που διανύουμε είναι ακόμη ψυχρή και με πολλή κακοκαιρία και αυτό πρέπει να μας κάνει προσεκτικούς στους χειρισμούς που θα κάνουμε στα μελίσσια.Τα μελίσσια ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου εκτρέφουν γόνο και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ενέργειες που ενέχουν μετακινήσεις πλαισίων με γόνο μέσα στην γονοφωλιά.

Η γονοφωλιά είναι ο χώρος όπου γεννά η βασίλισσα,οι εργάτριες εκτρέφουν τον γόνο,και το μελίσσι σχηματίζει μελισσσόσφαιρα για να ζεσταθεί κατά τις κρύες ημέρες και νύχτες.Οταν ο καιρός είναι κρύος η μελισσοσφαιρα πρέπει να είναι συμπαγής ώστε να διατηρεί την θερμοκρασία που απαιτείται για να αποφευχθεί η καταστροφή του γόνου.

Μετακινώντας πλαίσια με γόνο η εισάγοντας πλαίσια άχτιστα η χτισμένα στο κέντρο της γονοφωλιάς υποχρεώνουμε τις μέλισσες να απλωθούν σε μεγαλύτερη επιφάνεια με σκοπό να ζεστάνουν τον γόνο.Ο γόνος που δεν καλύπτεται καλά από μέλισσες υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί από το κρύο.

Όταν τοποθετούμε νέα πλαίσια είναι προτιμότερο να τα τοποθετούμε στα όρια της γονοφωλιάς παρά στο κέντρο.Οι μέλισσες θα τα χρησιμοποιήσουν για να επεκτείνουν την γονοφωλιά όταν χρειαστεί.

επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebookSource link