 Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου

 Μελισσοκομικοί χειρισμοί και ανθοφορίες κατά τη διάρκεια του έτους
 Εχθροί και ασθένειες των μελισσών. Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
 Βασιλισσοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης
 Τυποποίηση-Εμπορία-Προώθηση-Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των προγραμμάτων και οι αντίστοιχοι εκπαιδευτές έχουν ως εξής:

1ο ΤΡΙΗΜΕΡΟ
 Πέμπτη 7/6/18, και ώρα 15:30-20:30, εκπαιδευτής ο κος Κων/νος Μιναχείλης
 Παρασκευή 8/6/18, και ώρα 15:30-20:30, εκπαιδευτής ο κος Κων/νος Μιναχείλης
 Δευτέρα 11/6/18, και ώρα 15:30-20:30, εκπαιδευτής ο κος Πέτρος Ορφανός

2ο ΤΡΙΗΜΕΡΟ
 Τρίτη 26/6/18, και ώρα 16:00-21:00, εκπαιδευτής ο κος Αλέξανδρος Γκουσιάρης
 Τετάρτη 27/6/18, και ώρα 16:00-21:00εκπαιδευτής ο κος Αλέξανδρος Γκουσιάρης
 Πέμπτη 28/6/18, και ώρα 16:00-21:00, εκπαιδευτής ο κος Αλέξανδρος Γκουσιάρης

Για την χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης, είναι απαραίτητη η κατοχή μελισσοκομικού βιβλιαρίου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «Δήμητρα» στο τηλέφωνο 26310 27576 ή να απευθυνθούν στον Μελισσοκομικό Σύλλογο στο τηλέφωνο 6973381073.Source link