Αυτοσχέδιος μύλος για την άλεση δημητριακών όπως καλαμπόκι, σιτάρι
κλπ. με μοτέρ 2 hp και ρόδα για εύκολη μεταφορά.Source link