Α) Αν είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι:

Συμπληρώνουν το έντυπο Α, βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου.

Μια απλή υπεύθυνη δήλωση σε ένα απλό λευκό χαρτί στην οποία θα αναγράφουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό μελισσοκομικού βιβλιαρίου και να αναφέρουν: Είναι επιτακτική ανάγκη να μεταβώ από (δ/νση κατοικίας) σε (Μέρος όπου βρίσκονται τα μελισσοσμήνη) διότι βρίσκονται σε αυτό το σημείο τα ( αριθμός μελισσοσμηνών) μελισσοσμήνη μου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες σε αυτά από τις (ώρα που πηγαίνετε) έως τις (ώρα που αποχωρείτε) .

Να έχουν μαζί τους το μελισσοκομικό βιβλιάριο

4.Να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα.

Β) Αν είναι ερασιτέχνες:

Μια απλή υπεύθυνη δήλωση σε ένα απλό λευκό χαρτί στην οποία θα αναγράφουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό μελισσοκομικού βιβλιαρίου και να αναφέρουν: Είμαι ερασιτέχνης μελισσοκόμος με κωδικό μελισσοκομικού βιβλιαρίου EL58/……και είναι επιτακτική ανάγκη να μεταβώ από (δ/νση κατοικίας) σε (Μέρος όπου βρίσκονται τα μελισσοσμήνη) διότι βρίσκονται σε αυτό το σημείο τα ( αριθμός μελισσοσμηνών) μελισσοσμήνη μου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες σε αυτά από τις (ώρα που πηγαίνετε) έως τις (ώρα που αποχωρείτε) .

2.Να έχουν μαζί τους το μελισσοκομικό βιβλιάριο.

3.Να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα.

Για τις μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση. Έχει ήδη σταλεί επιστολή από την ΟΜΣΕ στην ΓΓΠΠ προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις των μελισσοκόμων εκτός νομών.

Όσον αφορά τους ερασιτέχνες χωρίς μελισσοκομικό βιβλιάριο, επιβάλεται να συμπληρώσουν και αυτοί το έντυπο, με όλα τα παραπάνω στοιχεία (εκτός απο τον αριθμό μελ. βιβλιαρίου), έστω και χειρόγραφο, και να φέρουν μαζί τους και την αστυνομική ταυτότητα, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο…. Σε μεχρι στιγμής ελέγχους δεν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα.Source link