ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
Εκδόθηκε την 23η Ιανουαρίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με διάρκεια υλοποίησης από τρία έως τέσσερα έτη.
Το ποσό στήριξης ανέρχεται σε 14.000€ ανά δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις, με την χορήγηση της α’ δόσης, ύψους 9.800€  (70% του συνολικού προϋπολογισμού) να καταβάλλεται αμέσως μετά την απόφαση έγκρισης και την β’, ύψους 4.200 € να καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών.
Αφορά σε υφιστάμενες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις της φυτικής και της ζωικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και της μελισσοκομίας, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκων.
Συγκεκριμένα, ως δικαιούχοι ορίζονται όσοι:

1.       Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
2.       Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής
3.       Είναι αρχηγοί της γεωργικής εκμετάλλευσης
4.       Έχουν υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για το 2017
5.       Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι)
6.       Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα έως και 3.000€ και συνολικό οικογενειακό έως και 15.000€
7.       Έχουν δηλωμένο αριθμό κυψελών (ΟΣΔΕ) από 67 έως 108
*Δεν είναι επιλέξιμοι όσοι ήταν Δικαιούχοι των υπομέτρων 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Ως Περίοδος Υποβολής ορίζεται το διάστημα από 4 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019
Φράγκου Νεφέλη,
Σύμβουλος Προγραμμάτων ΑνάπτυξηςSource link