Για την περιγραφή της κατασκευής  θα χρησιμοποιήσουμε μια βάση οχτώ πλαισίων
σαν αυτή της παραγράφου Β.1.8. που ήδη έχουμε δει την κατασκευή της , οι
εργασίες είναι οι ίδιες και σε βάσεις δέκα πλαισίων , κάποια υλικά είναι που
αλλάζουν και οι διαστάσεις μεταξύ των βάσεων.

Ένα τμήμα κόντρα πλακέ σημύδα Λετονίας πάχους 15mm   με πλάτος 340mm και μήκος 538mm                                                                                                                                                             

Δύο
τμήματα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 508mm 

                                              

Ένα τμήμα πηχάκι  από έλατο 20mm X
20mm μήκους 300mm 

                                                

Δύο τμήματα δοκαράκι από έλατο 60mm X 40mm με μήκος 520mm 

                                    

Ένα
πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 
120mm , 

ένα τακάκι από
έλατο  με διαστάσεις 60Χ60mm με ύψος 50mm                                                                                 

έλασμα διάτρητο τύπου Ντεπλουαγέ 398 Χ 220mm  για την σήτα και                                                                       

τμήμα
κόντρα πλακέ 192 Χ 470mm
πάχους 5mm για το
συρτάρι της βάσης.               

ξυλόβιδες 35Χ3,5mm
και 35Χ3,0mm ,κόλλα
ακρυλική ,δίχαλα 35 και 8mm,              

            

Προετοιμασία:
Το πρώτο τμήμα που θα κατεργαστούμε είναι η επιφάνεια από
κόντρα πλακέ στην οποία θα ορίσουμε την σανίδα προσγείωσης αφαιρώντας επιφάνεια
7,5 Χ 7,5mm  από το ένα άκρο της .  Στο ίδιο άκρο θα ορίσουμε τον εσωτερικό χώρο
της βάσης από την σανίδα προσγείωσης 
χαράσσοντας  μια ευθεία σε
απόσταση 508mm από το
άλλο άκρο της επιφάνειας  .  Θα σημειώσουμε το μέσω της ευθείας που
χαράξαμε .

Θα ορίσουμε το κέντρο αυτής της ευθείας και σε απόσταση 35mm
δεξιά και αριστερά από αυτό θα ορίσουμε και πάλι δύο σημεία. Από τα σημεία αυτά
,κινούμενοι κάθετα προς την σανίδα πτήσης θα ορίσουμε ένα τετράγωνο με μήκος
70mm και πλάτος το πλάτος της σανίδας πτήσης .
Το τετράγωνο που σχηματίσαμε θα το αφαιρέσουμε με την
βοήθεια μιας σέγας σχηματίζοντας ένα κενό στην σανίδα πτήσης , όπου θα
τοποθετηθεί ένας μικρός – κοντός συνδετήρας τύπου Σωτηρόπουλου , για να
συγκρατεί την βάση με τον όροφο μεταξύ των δύο εισόδων (σχέδιο) .

Στην συνέχεια θα σημειώσουμε και θα αφαιρέσουμε το άνοιγμα
της βάσης όπως κάναμε και στην βάση Β.1.8. , το άνοιγμα θα έχει διαστάσεις 180Χ
358mm .

Τα πόδια της βάσης , αυτήν την φορά θα έχουν ύψος 60mm αντί 40mm , δίνοντας μας ένα ύψος για να
τοποθετηθεί ο μικρός συνδετήρας στο εμπρός τμήμα της .Οι υπόλοιπες διαστάσεις
και οι κατεργασίες παραμένουν οι ίδιες (επόμενα σχέδια) .

Το τακάκι από έλατο προορίζεται να είναι το μέρος της
κατασκευής που θα τοποθετηθεί ο μικρός 
συνδετήρας στην βάση.

Θα αφαιρέσουμε από το τακάκι επιφάνεια 30 Χ 25mm και θα πάρει την μορφή που
εικονίζεται στο παρακάτω σχέδιο.

 Το πηχάκι από έλατο με διαστάσεις 20Χ20 με μήκος 120 θα το
ξετρυπήσουμε σε τρία σημεία όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.

Συναρμολόγηση:
Ξεκινώντας από την τοποθέτηση των ποδιών της βάσης στην
επιφάνεια από κόντρα πλακέ βιδώνοντας τα στα σημεία και τις αποστάσεις που
εικονίζονται στα πιο κάτω σχέδια.

 Με προσοχή και
σχολαστικά συνδέουμε τα πηχάκια των 20Χ20mm περιμετρικά της επιφάνειας από κ-π  χρησιμοποιώντας  κόλλα και δίχαλα ή βίδες .                                                                                      
                                                                                                                        

Στο σημείο αυτό θα συνδέσουμε το τακάκι από έλατο που θα
τοποθετηθεί ο συνδετήρας της βάσης με τον όροφο .

Με ένα μολύβι θα
σχηματίσουμε το περίγραμμα του στην επιφάνεια του κ-π  στην θέση που θα τοποθετηθεί και θα χαράξουμε
τις διαγώνιες του . Σε απόσταση 21mm
περίπου από το κέντρο ή τις γωνίες του σχήματος 
βρίσκονται τα σημεία που θα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 2-3mm και θα περάσουν οι βίδες που θα συνδέσουν το
τακάκι στην βάση.

Για την σύνδεση θα
χρησιμοποιήσουμε κόλλα και βίδες 3,5Χ35 ή 40mm

 Τις δύο από τις
τέσσερις βίδες θα κρύψει το πηχάκι των 20Χ20
mm με μήκος 120mm που έχουμε προετοιμάσει και τώρα θα
τοποθετήσουμε στην είσοδο της βάσης . Το πηχάκι θα τοποθετηθεί με κόλλα και
βίδες σε σημείο που να εφάπτεται με την επιφάνεια από κ-π και το τακάκι από
έλατο (του συνδετήρα ), μοιράζοντας την απόσταση του ανοίγματος σε 90
mm και 90mm (σχήμα).

Για την ευθυγράμμιση
του με τα πλαϊνά  πηχάκια μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε ένα τρίτο , όπως ήδη ξέρουμε από τις άλλες βάσεις . 

Η τοποθέτηση της ελασμάτινης σήτας η επόμενη εργασία .  

Και το συρτάρι της βάσης με διαστάσεις 190Χ450mm το οποίο θα σύρετε πλέον
μόνο προς την πίσω πλευρά  και αφού
καλύψει το άνοιγμα της βάσης θα σταματά στο τακάκι του συνδετήρα.Source link