Ένα
σώμα κυψέλης πέντε πλαισίων και το καπάκι της , Β.4.4. και Β.3.4.(
Προηγούμενες αναρτήσεις)
Δύο
τμήματα τάβλα ελάτης ή πεύκου πάχους 20
mm
με διαστάσεις 260 Χ 158
mm
Ένα
τμήμα τάβλα ελάτης ή πεύκου πάχους 20
mm με διαστάσεις 150
Χ 158
mm
Ένα
τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 8
mm με διαστάσεις  450 Χ 164 mm
Ένα
τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 8
mm με διαστάσεις  450 Χ 200mm
Ένα
τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 8
mm με διαστάσεις  450 Χ 150mm
Μια
ράβδο ξύλινη Φ-30
mm μήκους 450mm για την χειρολαβή του εργαλειοφορέα
Μια
μεταλλική χειρολαβή κυψέλης
Δυο
μεντεσέδες ανοξείδωτους διαστάσεων 60 Χ 60
mm
Ένα
έλασμα γαλβανισμένο πάχους 0,5
mm με διαστάσεις 300
Χ 120
mm
Προετοιμασία:    
Θα
ξεκινήσουμε την κατασκευή με  την
κατεργασία των τμημάτων από έλατο ή πεύκο με διαστάσεις 158 Χ 260
mm , για να δημιουργήσουμε τις άκρες του εργαλειοφορέα . 
Από
τα τμήματα αυτά θα αφαιρέσουμε δύο τριγωνικές επιφάνειες από το κάθε ένα , στις
διαστάσεις που φαίνονται στα παρακάτω σχέδια . 

Αφού αφαιρέσουμε τις τριγωνικές επιφάνειες θα δημιουργήσουμε
δύο οπές διαμέτρου Φ-30  στο κέντρο του
τραπεζίου σχήματος των τμημάτων , υπολογίζοντας το σημείο με τις διαστάσεις που
εικονίζονται πιο κάτω. 

 Το έλασμα που αναφέρετε στα υλικά προορίζετε να γίνει η θήκη
για το καπνιστήρι.

Το
έλασμα θα το προμηθευτούμε από κάποιο κατάστημα με ελάσματα το οποίο θα μπορεί
και να μας το κάμψει – στραντζάρει στις διαστάσεις που αναφέρονται στο πιο κάτω
σχέδιο. Αν μπορέσουμε να επισκεφτούμε το κατάστημα με το σχέδιο ανά χείρας θα
είναι εύκολη υπόθεση η διαμόρφωση της θήκης . Με την δική μας στράντζα είναι
δύσκολο να καμφθεί το έλασμα γιατί είναι λίγο παχύτερο και γιατί η επιφάνεια
των 10
mm «θέλει τον μάστορα της»  . Τα σκιασμένα τμήματα θα κοπούν από το
έλασμα.

Το
γύρισμα είναι απλό για κάποιον επαγγελματία , τέσσερις  90αρες κάμψεις και έτοιμη η θήκη.

Συναρμολόγηση:
Πρώτα
θα συνδέσουμε τις πλευρές του εργαλειοφορέα με την βάση του (σχέδιο).

Η
σύνδεση μπορεί να γίνει με βίδες 3,5 Χ20
mm
ή με δίχαλα μήκους 18
mm  . Σε απόσταση 10mm
από τις άκρες της διάστασης των 164
mm  της βάσης, 
θα τοποθετήσουμε
τρεις βίδες
Τις
δύο πρώτες σε απόσταση  15
mm από τις άκρες του τμήματος της βάσης με διάσταση 450mm και την τρίτη σε απόσταση 70mm
από τις πρώτες (σχέδιο).

Επόμενη
σύνδεση είναι αυτή της βάσης με το τρίτο τμήμα από τάβλα ελάτης ή πεύκου
διαστάσεων 150 Χ 158
mm . Το τμήμα αυτό θα
τοποθετηθεί σε απόσταση 150
mm από το ένα τμήμα
ελάτης της βάσης . Οι βίδες της σύνδεσης θα περάσουν από το κ-π προς το τμήμα
ελάτης σε απόσταση 180
mm από την άκρη του
κ-π. (σχέδια).

Οι
βίδες θα περάσουν από το κ-π στο τμήμα ελάτης στις αποστάσεις που τοποθετήσαμε
και τις προηγούμενες .

Σειρά
έχει η τοποθέτηση των πλαϊνών τμημάτων στην κατασκευή του εργαλειοφορέα και
πρώτα αυτού με το μεγαλύτερο ύψος 200
mm ,με τις βίδες να
τοποθετούνται στις αποστάσεις που εικονίζονται στο ανωτέρω σχέδιο.

To δεύτερο και μικρότερο σε ύψος πλαϊνό  τμήμα θα τοποθετηθεί όπως εικονίζετε στο επόμενο σχέδιο. 

Τελευταίο
τμήμα του εργαλειοφορέα αλλά όχι και της κατασκευής είναι η χειρολαβή Φ-30 που
θα τοποθετηθεί  ανάμεσα στις οπές που
δημιουργήσαμε στα τμήματα με πάχος 20
mm.
H συγκράτηση της ράβδου με τον εργαλειοφορέα θα γίνει με
δύο βίδες που θα περάσουν από το τμήμα ελάτης προς την ράβδο , στο σημείο που
εικονίζετε στο επόμενο σχέδιο από το κάθε τμήμα .

Στο
σώμα της κυψέλης θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να υποδεχθεί τον
εργαλειοφορέα και να ταιριάξει στον νέο ρόλο του. Πρώτα θα τοποθετήσουμε σε
αυτό τους δύο μεντεσέδες μεταξύ σώματος και καπακιού έτσι ώστε  το καπάκι να μπορεί να ανοιγοκλείνει και να
συγκρατείτε στο σώμα από αυτούς .
Στην
απέναντι πλευρά από τους μεντεσέδες θα τοποθετήσουμε ένα συνδετήρα τύπου Σωτηρόπουλου
προκειμένου το καπάκι να ασφαλίζει με το σώμα της κυψέλης (σχέδιο).

Στην πλευρά της κυψέλης που βρίσκετε η είσοδος των μελισσών
, θα αφαιρέσουμε την χειρολαβή και στην θέση της θα τοποθετήσουμε την θήκη για
το καπνιστήρι στις διαστάσεις που εικονίζονται πιο κάτω .

Στο
καπάκι της κυψέλης-εργαλειοφορέα θα τοποθετήσουμε την μεταλλική χειρολαβή για
να μας διευκολύνει στις μεταφορές της .
Περιμετρικά
της κυψέλης εργαλειοφορέα μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλες θήκες για τα διάφορα
εξαρτήματα μας όπως ξέστρα , βούρτσα μελισσοκομική , δαγκάνα για τα πλαίσια
κλπ.

 

 Ο εργαλειοφορέας σε κυψέλη πέντε πλαισίων
είναι από τις πιο χρήσιμες βοηθητικές 
μελισσοκομικές  κατασκευές  .
Μπορεί
να μεταφέρει όλα σχεδόν τα εργαλεία που χρειαζόμαστε στην διάρκεια μιας
επιθεώρησης  , να γίνει κάθισμα κατά την
επιθεώρηση για την πονεμένη μέση μας , να μεταφέρει πλαίσια βασίλισσοτροφίας
εντός του μελισσοκομείου   ή από το ένα μελισσοκομείο
στο άλλο .
Μπορεί
να φιλοξενήσει για λίγο έναν νέοσυλληφθέντα 
αφεσμό  έως ότου βρούμε το
κατάλληλο σπιτικό για αυτόν  και γενικά
να υποστηρίζει την εργασία μας .Source link